ARCHITEKTURA

Energeticky efektivní domy navrhujeme od roku 2008 a patříme mezi přední odborníky. Spolupráci vždy stavíme na vzájemné důvěře. Dostatek úsilí a času věnujeme studii, kde se rozhoduje o většině vašich budoucích nákladů. Chceme vědět, jak žijete a jaké jsou vaše finanční možnosti. Kvalitní projekt = žádné zbytečné náklady při realizaci a radost ze splněného záměru. Umíme navrhovat domy ze zdravých a k životnímu prostředí šetrných přírodních materiálů. Poskytneme vám servis a služby během celé přípravy projektu po realizaci záměru.

Honza

Ing. arch. Jan Márton

12+

let praxe v oblasti pasivních domů

30+

individuálně navržených a realizovaných staveb

CPD

PARTICIPATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ

Udržitelný urbanismus a plánování jsou z 80% o komunikaci. Proto se dlouhodobě věnujeme participaci a procesní stránce projektů. Participativně jsme již připravovali veřejná prostranství, veřejné budovy, komunitní zahrady, územní i strategické plány. Vedli jsme první participaci veřejnosti na regionálním projektu ia první participaci obyvatel okolí na přípravě developerského projektu od počátku projektování v ČR. Participaci připravujeme vždy s pestrou skupinou z místa, pomáháme nastavovat komunikaci, máme široký tým facilitátorů.

Petr Klápště

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

15+

let zkušeností s participací a facilitací

30+

vedených participativních projektů a plánů

2500+

účastníků námi facilitovaných plánovacích setkání

ZAHRADNÍ A KRAJINNÉ ÚPRAVY

Baví nás biologie a ekologie. Znalosti a promýšlení vztahů rostlin a okolního prostředí a rostlin mezi sebou nám umožňují navrhovat výsadby s menšími nároky na údržbu. Máme za sebou úspěšné realizace záhonů s vyšší mírou autoregulace. Klientům pomáháme s realizací. Nebojíme se mít „ruce v hlíně“ a vše potřebné ukázat, zaškolit, poradit. Zájem o místo a ekologii přenášíme i do územního plánování, kde pro nás nekončí práce návrhem územního systému ekologické stability. Věnujeme se zeleni v sídle i volné krajině jako komplexní zelené infrastruktuře.

Eva

Ing. Eva Klápšťová

15+

let praxe v oboru

10+

řešení krajiny v územně plánovacích dokumentech

30+

zrealizovaných zahrad