Ing. arch. Jan Márton

Vzdělání

V roce 2006 absolvoval Fakultu architektury ČVUT s diplomovou prací na téma Kostel pro sídliště Černý most. Znalost projektování pasivních domů byla v téže době prakticky nedostupná, proto oslovil Aleše Brotánka a začal se učit v AB Ateliéru v Sedlici u Rožmitálu pod Třemšínem. Po čtyřech letech se osamostatnil a založil s manžely Klápšťovými vlastní architektonický ateliér.

V roce 2011 se stal autorizovaným architektem a členem České komory architektů.

Praxe

2006-2010 — spolupráce s Alešem Brotánkem na projektech pasivních domů. Mimo projektů rodinných domů se podílel na návrhu dvou mateřských škol, je spoluautorem návrhu rekonstrukce a dostavby školského areálu v Praze-Slivenci včetně první pasivní mateřské školy v ČR.

2011 — spoluzakládá ateliér Nature Systems

od roku 2013 — externí konzultant na Fakultě stavební ČVUT / Budovy a prostředí

od roku 2015 — místopředseda spolku Ekodům

od roku 2019 — člen Rady Centra pasivníno domu

Neziskové aktivity

Pracuje v zapsaném spolku Ekodům a Centru pasivního domu. Je účastníkem i lektorem kurzů zaměřených na izolace ze slaměných balíků. Ve svých přednáškách a další publikační činnosti se zaměřuje zejména na propojení pasivních staveb s možnostmi zdravých přírodních materiálů. Od roku 2016 je místopředsedou spolku.

Publikace

Vydavatel a hlavní autor prvního a druhého vydání knihy Stavby ze slaměných balíků (2010, 2014).